Υπότροφος 2013-2014

Υπότροφος 2013-2014

Γιανγκαμποζίδου Μαρία (Υπότροφος 2013-2014)

Γιαγκαμποζίδου Μαρία Λαρίσα (Υπότροφος 2013-2014)

Η υπότροφος για το έτος 2013-2014 είναι η Γιαγκαμποζίδου Μαρία Λαρίσα του Βαλέριου. Η Μαρία είναι απόφοιτη του 2ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19,3. Συμμετείχε στις γραπτές εξετάσεις θεωρητικής κατεύθυνσης της τρίτης τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και εισήχθη στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γενικό βαθμό πρόσβασης 18,35.