Yπότροφος 2014-2015

Yπότροφος 2014-2015

Πανταζή Δήμητρα (Υπότροφος 2014-2015)Η υπότροφος για το έτος 2014-2015 είναι η Πανταζή Δήμητρα του Ιωάννη. Η Δήμητρα είναι απόφοιτη του 1ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19,7. Συμμετείχε στις γραπτές εξετάσεις θεωρητικής κατεύθυνσης της τρίτης τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και εισήχθη στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γενικό βαθμό πρόσβασης 18,70.