Ανακοίνωση χορήγησης υποτροφίας 2018-2019

Καίτη Δασύλλα-ΔρακοπούλουΗ Ανώνυμη Εταιρεία «TERRA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στη μνήμη της Καίτης Δασύλλα-Δρακοπούλου.

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ μεικτά (*) και καταβάλλεται εφάπαξ. Xορηγείται σε μαθητή/μαθήτρια, που έχει αποφοιτήσει από δημόσιο σχολείο του Δήμου Αλεξανδρούπολης και έχει πετύχει την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής σε Φιλοσοφική Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (τα αποτελέσματα των επιτυχόντων ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο του 2018).

Τα κύρια κριτήρια επιλογής του/της υποτρόφου είναι:

  • η υψηλότερη βαθμολογία κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής σε Φιλοσοφική Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος τον Ιούνιο του 2018,
  • η αποφοίτηση από δημόσιο σχολείο του Δήμου Αλεξανδρούπολης και
  • το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα για το 2017.

ενώ κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη και άλλα κοινωνικά κριτήρια. Δεκτές θα γίνονται αιτήσεις και από μαθητές της κατηγορίας του 10% καθώς και από Εσπερινά ΓΕΛ.

Πέραν των ως άνω κριτηρίων δίνεται προβάδισμα σε υποψήφιο που έχει καταγωγή από το Δήμο Αλεξανδρούπολης ή σε κάθε περίπτωση από το Νομό Έβρου, καθώς και σε επιτυχόντα-εισαχθέντα σε σχολή Ελληνικής Φιλολογίας.

Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της «TERRA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝ. Α.Ε.».

Ως προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών από τους υποψηφίους έχει ορισθεί η Παρασκευή 30/11/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2551-500500 ή στο email: aikaterini.dasylla.sponsorshipATgmail.com

Αίτηση υποβολής ενδιαφέροντος για εκτύπωση (η οποία περιέχει και πλήρη λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών) μπορείτε να κατεβάσετε κάνοντας κλικ, εδώ:

(*) Σημείωση:
Με βάση τη νομοθεσία που ισχύει, από τα 3.000 ευρώ της υποτροφίας το καθαρό ποσό που καταλήγει στο λογαριασμό του/της υποτρόφου είναι 1.800 ευρώ. Τα υπόλοιπα 1.200 ευρώ (40% του συνόλου) πληρώνονται ως φόρος στο ελληνικό δημόσιο. Σε περίπτωση αλλαγής του φορολογικού καθεστώτος το σύνολο της μεικτής υποτροφίας θα παραμείνει το ίδιο, ελπίζουμε ο φόρος να μειωθεί και μεγαλύτερο ποσό να καταλήγει τελικά στον υπότροφο.