Χορωδία Γυμνασίου Θηλέων

Η Χορωδία του Γυμνασίου Θηλέων υπό τη διεύθυνση της φιλολόγου κ. Δασύλλα.

Δεξιά οι κ. Ουρανία Ευφραιμίδου, η Αθηνά Κεφαλά, η Μάρω Τζάρα. Από αριστερά η Καίτη Μακρή, η Τσομπανίδου Ευδοκία, η Μαυρίδου Ελένη και πίσω η Μαδεμίδου Μάρθα.
(ευχαριστούμε την κ. Ουρανία Ευφραιμίδου για την φωτογραφία).

Χορωδία Γυμνασίου Θηλέων