Υπότροφος 2015-2016

Μπαρμπούδη Αναστασία-Αγοραστή (Υπότροφος 2015-2016)

Η υπότροφος για το έτος 2015-2016 είναι η Μπαρμπούδη Αναστασία-Αγοραστή του Σωτηρίου. Η Αναστασία-Αγοραστή είναι απόφοιτη του 1ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18,7. Συμμετείχε στις γραπτές εξετάσεις θεωρητικής κατεύθυνσης της τρίτης τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και εισήχθη στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γενικό βαθμό πρόσβασης 17,93.