Υπότροφος 2018-2019

Για το έτος 2018-2019 δεν είχαμε, δυστυχώς, για πρώτη χρονιά εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποτροφία στη μνήμη της “Αικατερίνης Δασύλλα-Δρακοπούλου”.

Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε το χρηματικό ποσό της υποτροφίας να δοθεί ως δωρεά εξοπλισμού στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης. Μετά από πρόταση της διεύθυνσης του σχολείου και των εκπαιδευτικών προχώρησε σε δωρεά δύο διαδραστικών βιντεοπροβολέων οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στα δύο τμήματα της πρώτης τάξης.

Ευχόμαστε στους εκπαιδευτικούς και το σύλλογο γονέων καλή συνέχεια στο έργο τους και στους μαθητές του σχολείου, καλή πρόοδο.

Ο βιντεοπροβολέας σε μία από τις δύο τάξεις της πρώτης δημοτικού
Συνέχεια